المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با دکمه های سفارشی

پایه
پایه
تومان 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پیشرفته
تومان 260 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
فوق پیشرفته
کامل
تومان 360 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با استایل تناوبی

پایه
تومان 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پیشرفته
تومان 260 بدون مالیت
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته با بهره وری بالا
بهترین
تومان 360 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با دکمه افزودن به سبد خرید

پایه
جدید
تومان 199 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
پایه
تومان 260 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
بهینه شده
اضافی
تومان 360 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته پر سرعت
کامل
تومان 360 بدون مالیات
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های کافه ادمین

جداول قیمت گذاری با تصویر پس زمینه

پایه
تومان 1000 در ماه
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
تومان 1800 در ماه
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
فوق پیشرفته
تومان 2500 در ماه
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
بهینه سازی شده
تومان 4000 در ماه
16 گیگ
۳ گرافیک
۵٫۲-اینچ
هلیو X25 پردازشگر
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل