زیرانداز بهداشتی یکبار مصرف بیمار

زیرانداز بهداشتی یکبار مصرف چیست؟ بهترین برندهای آنان کدام اند?

زیرانداز بهداشتی یک‌بار مصرف یا دروشیت، زیراندازهایی هستند که برای جلوگیری از عبور آب و مایعات، با استفاده از مواد پتروشیمی تولید شده‌اند. زیراندازهای یکبار مصرف تحت عنوان دروشیت نیز شناخته می‌شوند، در واقع دروشیت لایه پلاستیکی موجود در زیرانداز است که مانع از عبور آب و مایعات می‌شود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که برای انتخاب و خرید زیراندازهای بهداشتی یک‌بار مصرف باید به آن توجه داشته باشید، مقدار پودر جاذب به کار برده شده برای تولید آن است.
هرچه مقدار این پودر بیشتر باشد کارایی زیرانداز بهداشتی یا دروشیت نیز بیشتر خواهد بود.

ادامه مطلب